0 items

in your cart
$0.00

 • Search for Medications
 • Viewcart | Checkout
 • Manage Account
 •  
 • Click-to-Call  

Prescription Drug Search

Strengths available for Tagrisso:

Tagrisso 40mg
Tagrisso 80mg

Search for a drug:

 

Browse Alphabetically:

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N
O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · #

Information about SaveRxCanada.to

SSL Secured Website Certified Global Pharmacy Network Hacker Proof: Safe Shopping Experience 5th Anniversary 2002-2007

List of countries where we can ship Tagrisso:

 • Albania
 • Anguilla
 • Argentina
 • Aruba
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Belize
 • Bosnia and Herzegovina
 • Brazil
 • Cayman Islands
 • Costa Rica
 • Cyprus
 • Denmark
 • Egypt
 • France
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Moldova, Republic of
 • Netherlands
 • Netherlands Antilles
 • Norway
 • Poland
 • Saudi Arabia
 • Seychelles
 • Slovenia
 • Thailand
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom, UK
 • United States, US
 • Vanuatu
 • Vietnam
View All Countries

Latest news releases on Tagrisso:

Treatment for Metastatic Non-Small Cell Lung ... - TAGRISSO

Groundbreaking results from TAGRISSO give you more time without your cancer growing or spreading. And now, this once-daily pill is proven to help you live significantly longer than erlotinib or gefitinib.

Tagrisso - pro.medicin.dk

Tagrisso. Revisionsdato 2019-10-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. januar 2020. Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder.

Tagrisso - Min.medicin.dk

Tagrisso kan øge virkningen af rosuvastatin (kolesterolsænkende middel). Graviditet. Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er ingen erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. ...

Treatment for Metastatic EGFRm NSCLC – TAGRISSO ...

TAGRISSO is indicated for the first-line treatment of patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletions or exon 21 L858R mutations, as detected by an FDA-approved test.

TAGRISSO® (osimertinib) | Official Global Site

TAGRISSO AS MONOTHERAPY IS INDICATED FOR: the first-line treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations. the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic EGFR T790M mutation-positive NSCLC.

Osimertinib - Wikipedia

Osimertinib (previously known as mereletinib; trade name Tagrisso) is a medication used to treat non-small-cell lung carcinomas with a specific mutation. It is a third-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor.

Tagrisso | European Medicines Agency

Tagrisso has been shown in studies to be effective at shrinking tumors in patients with these mutations and at slowing down the worsening of the cancer. Regarding safety, the adverse effects with Tagrisso are similar to other medicines of the same class and are considered acceptable.

Tagrisso (osimertinib

Tagrisso er et lægemiddel til behandling af en type lungekræft, der kaldes ikke- småcellet lungekræft (NSCLC), når kræften er fremskreden eller har spredt sig. Det anvendes hos patienter, der har mutationer (forandringer) i genet for et protein, der hedder EGFR.

タグリッソを服用される患者さんとご家族 ...

このサイトは「タグリッソ ® 錠」を処方されている患者さんに、お薬について理解いただくサイトです。 本サイトで提供しているタグリッソ ® 錠についての情報は、患者の皆さんや家族の方などにタグリッソ ® 錠についての正しい理解と、重大な副作用の ...

Tagrisso AstraZeneca AB filmovertrukne tabletter 40 mg og ...

TAGRISSO indeholder det aktive stof osimertinib, som tilhører en gruppe lægemidler kaldet proteinkinasehæmmere, der anvendes til behandling af kræft. TAGRISSO anvendes til behandling af voksne med en type lungekræft, som kaldes "ikke-småcellet lungecancer".

Customer Service
1-866-799-3435 | Contact Form
Copyright © 2020 SaveRxCanada.to All rights reserved. Disclaimer | Privacy Policy
Accepted Credit Cards and Payment: VISA, MASTERCARD and eCHECK